Z każdym rokiem wzrasta liczba wypadków w miejscach pracy, w tym także wypadków śmiertelnych i powodujących nieodwracalne szkody na zdrowiu. Podczas gdy część tych zdarzeń zachodzi z winy pracowników oraz niedostosowania się przez nich do zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, wciąż niepokojąco wiele przypadków dotyczy tego, że niedostatecznie zadbano o bezpieczeństwo maszyn.

stanowiska montażowe

Każdy pracodawca powinien zapewnić swoim pracownikom bezpieczeństwo na stanowisku pracy. Nie chodzi tu tylko o moralne podejście do sprawy, ale również stosunek prawny. Obowiązkiem szefa jest regularne przeprowadzanie kontroli stanu technicznego maszyn, szczególnie podczas ich pierwszej instalacji na nowym miejscu pracy, ale także w przypadku gdy istnieją jakiekolwiek wątpliwości co do ich prawidłowej pracy. Stanowiska montażowe i robocze powinny być więc regularnie kontrolowane pod kątem jakichkolwiek zagrożeń, mogących wyniknąć z nieprawidłowej pracy maszyn. Warto także przeprowadzać szkolenia nowych, ale nie tylko, pracowników w zakresie BHP i prawidłowego użytkowania maszyn, bo nawet najlepiej działające urządzenie może stanowić zagrożenie podczas niewłaściwego korzystania z niego. Szczególny nacisk na tego typu szkolenie trzeba położyć, kiedy zachodzi modernizacja maszyn. Pracownicy starsi, przyzwyczajeni do stałego funkcjonowania urządzenia mogą mieć problem z poradzeniem sobie z nowymi rozwiązaniami. Jeżeli jednak wszystkie konieczne szkolenia zostaną wykonane, a maszyny regularnie konserwowane i kontrolowane, ryzyko wystąpienia wypadku zdecydowanie się zmniejsza.