Skip to main content

Cięcie metali

cięcie metali śląsk

Obróbka metali Śląsk to oferta profesjonalnej obróbki metali skierowana do klienta detalicznego, większych firm i osób prowadzących działalność gospodarczą. Proces obróbki metali to proces technologiczny mające za zadanie zmianę wszelkich właściwości fizycznych i chemicznych metali, celem dostosowania ich do użyteczności przemysłowej, produkcyjnej, itd. Podział obróbki metali ze względu na sposób, gatunek, to obróbka skrawaniem, obróbka […]

Stanowiska montażowe

stanowiska montażowe

Z każdym rokiem wzrasta liczba wypadków w miejscach pracy, w tym także wypadków śmiertelnych i powodujących nieodwracalne szkody na zdrowiu. Podczas gdy część tych zdarzeń zachodzi z winy pracowników oraz niedostosowania się przez nich do zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, wciąż niepokojąco wiele przypadków dotyczy tego, że niedostatecznie zadbano o bezpieczeństwo maszyn. Każdy pracodawca powinien […]